Advokátska kancelária JUDr. Jozef Herbulák

Profil

Advokátska kancelária JUDr. Jozef HERBULÁK poskytuje komplexný právny servis v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného a pracovného práva – odborné poradenstvo, vypracovanie listín, dokumentov a zmlúv, žalôb a iných právnych podaní a zastupovanie pred súdom.

Advokát spolupracuje s notármi, exekútormi, súdnymi znalcami z rôznych odvetví, s audítormi a daňovými poradcami, geodetom, tlmočníkmi a prekladateľmi.

Komunikuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.